Władze  Stowarzyszenia :
Walne Zebranie Członków
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Anna Nieścior- prezes
Anna Krawczyńska- zastępca
Mariusz Wotawa- sekretarz
Jolanta Rutkowska- skarbnik
Beata Czerniakowska- Koc- członek


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Lidia Chymkowska
Agnieszka Burczyńska
Jolanta Wotawa

Stowarzyszenie finansowane jest z następujących źródeł:
a)    składki członkowskie,
b)    dotacje i subwencje,
c)    darowizny, zapisy,
d)    dochody z nieruchomości i ruchomości oraz ofiarności publicznej.